Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2023.1587 j.t. ze zm.)

  • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2022.2556 j.t. ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10)