• EKODORADCA

  Kompleksowe usługi środowiskowe

  Potrzebujesz merytorycznego wsparcia?
  – to właściwy adres!

Nasze atuty to doświadczenie, rzetelność i terminowość!

Zapoznaj się z naszą ofertą

Proponowane rozwiązania są każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb kontrahenta
Decyzja środowiskowa Poznań

Decyzja środowiskowa

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej, która obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji tj.: karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu oddziaływania na środowisko. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i formalne w całym procesie postępowania administracyjnego, do momentu uzyskania prawomocnej decyzji.
Raport oddziaływania na środowisko Poznań

Raport oddziaływania na środowisko

Sporządzimy dla Państwa raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zarówno dla inwestycji, dla których jest on wymagany obligatoryjnie oraz dla tych, dla których jego sporządzenie zostało nakazane w drodze postępowania administracyjnego - urzędowej analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia złożonej z wnioskiem o decyzję środowiskową.
Pozwolenie na emisję Poznań

Pozwolenie na emisję

Eksploatacja instalacji skutkująca zorganizowaną emisją do powietrza wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenia takiej instalacji odpowiedniemu organowi.
Oferujemy pomoc w stosownej kwalifikacji Państwa instalacji oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu formalno - prawnego uregulowania jej eksploatacji.
Gospodarka odpadami Poznań

Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami oferujemy Państwu współpracę w opracowaniu niezbędnych wniosków i opracowań, w celu uzyskania poniższych decyzji administracyjnych:
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na transport odpadów.
Pozwolenie zintegrowane Poznań

Pozwolenie zintegrowane

Oferujemy opracowanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz jego zmian np. wynikających z konieczności dostosowania posiadanych decyzji do nowych wymogów (np. wynikających z Decyzji Wykonawczych Komisji Europejskiej dla różnych rodzajów działalności, w tym w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń).
Gospodarka wodno – ściekowa Poznań

Gospodarka wodno – ściekowa

W zakresie uregulowania gospodarki wodno – ściekowej pomożemy uzyskać niezbędne decyzje wodnoprawne z tytułu: poboru wód z własnego ujęcia; odprowadzania wód powierzchniowych lub podziemnych np. do ziemi; wykonania urządzeń wodnych np. studni, wylotu do rowu; odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Sprawozdania i opłaty środowiskowe Poznań

Sprawozdania i opłaty

Chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu odpowiednich sprawozdań i naliczeniu opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, czy opłaty produktowej. Ponadto oferujemy pomoc we wprowadzaniu raportów do Krajowej Bazy prowadzonej przez KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami), rocznych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami czy PRTR.
Inwentaryzacje przyrodnicze Poznań

Inwentaryzacje przyrodnicze

Przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze zazwyczaj na potrzeby rozpoznania przyrodniczego terenu przeznaczonego do przekształcenia w procesie inwestycyjnym bądź na potrzeby uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędnym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz obligatoryjnym załącznikiem do raportu ooś.
Outsourcing środowiskowy Poznań

Outsourcing środowiskowy

W ramach kompleksowej obsługi prowadzimy nadzór prawny i merytoryczny nad Państwa obowiązkami w zakresie ochrony środowiska. Oceniamy zgodność prowadzonej działalności pod kątem środowiskowym oraz na bieżąco informujemy o zmianach w przepisach prawnych. Pomagamy przygotować się do urzędowej kontroli i wywiązać się z jej zarządzeń pokontrolnych.

DLACZEGO my?

 • proponujemy konkretne rozwiązania i skuteczne realizujemy zamierzone cele;
 • mamy wieloletnie doświadczenie godne Państwa zaufania;
 • dbamy o klienta zapewniając ciągły kontakt w sprawie postępów złożonych w urzędzie wniosków;
 • posiadamy krótkie terminy realizacji zleceń;
 • jesteśmy kreatywni i dyspozycyjni;
 • gwarantujemy dyskretną, sprawną i rzetelną współpracę.

Kontakt Oferta